Zaczynamy

Projektujemy, wdrażamy i rozwijamy wysoce wyspecjalizowane produkty cyfrowe.

Tworzymy rozwiązania pozwalające na optymalizacje procesów, wsparcie sprzedaży czy polepszenie satysfakcji użytkowników końcowych. Nasze doświadczenie pozwala nam na efektywną analizę i szybkie wdrożenie produktu końcowego.

Efektywna (lightning fast) agregacja danych

Tworzymy rozwiązania bazodanowe pozwalające na łatwe (jedno źródło wraz z integracjami) gromadzenie danych. Planując strukturę zawsze kierujemy się jej efektywnością i skalowalnością.

Systemy raportowania i prezentacji danych

Projektujemy pełne (end-to-end) systemy wizualnej prezentacji danych których zadaniem jest pomoc w podejmowaniu kluczowych decyzji strategicznych.

Automatyzacja procesów

Przeprowadzamy analizy i wywiady pozwalające na znalezienie miejsc i procesów gdzie automatyzacja może przynieść wymierne rezultaty i wyraźnie wpływać na efektywność całego przedsiębiorstwa.

Integracje systemów

Integrujemy wymagające zbędnego powielania tych samych czynności, rozproszone struktury danych. Łączymy różne oprogramowania pozwalając na szybki i pozbawiony ludzkich błędów przepływ informacji.

Zarządzanie i optymalizacja dużymi zbiorami danych (Big Data)

Planujemy strukturę i wdrażamy systemy Big Data pozwalające na szybki dostęp do danych ale również wsparcie w podejmowaniu decyzji w zakresie Business Intelligence.

Sztuczna inteligencja (Machine Learning)

Wdrażamy rozwiązania pomagające w podejmowaniu bardziej efektywnych decyzji biznesowych opartych o duże zbiory danych (data-set) ale również wspierające efektywne działania promocyjne.

Nie tylko wymyślamy rozwiązania, dobieramy też odpowiednią technologię.


Bez względu na zakres prac czy postawione przed nami cele już na etapie ideacji określamy technologię, dobieramy odpowiednich specjalistów do zespołu i tworzymy harmonogram prac. Aby maksymalnie zwiększyć efektywność przy każdym projekcie pracują „zwinne" zespoły projektowe które tworzą i rozwijają wyłącznie jeden produkt.

Każdy proces da się zoptymalizować.


Wdrażamy dla branż finansowych (fintech), sektora zdrowia (healthcare), szeroko pojętej sprzedaży (retail and wholesale), edukacji czy transportu. Tworzymy rozwiązania prawdziwych problemów i optymalizujemy każdą przeanalizowaną sferę.


Pracując z klientem zaczynamy od ustalenia celów produktu, czy ma być to lepsze kontrola kosztów, szybszy dostęp do informacji czy bezpośrednie zwiększenie sprzedaży zawsze kierujemy się dobrem inwestora.


Tworzymy makiety lo-fi i hi-fi (w pełni klikalne i interaktywne) zanim przejdziemy do etapu wdrożenia, na każdym etapie konsultujemy wdrażane rozwiązania.

Dedykowany system do zarządzania zamówieniami i dostawami.

Dla inicjatywy organizującej dostawy świeżych produktów z gotowymi przepisami do klientów na terenie Wrocławia wdrożyliśmy system pozwalający na nadzorowanie, rozliczanie i zarządzanie dostawami oraz klientami.

Zobacz inne CaseStudy
FAQ

Potrzebujesz więcej informacji? Podstawowe znajdziesz w naszym FAQ.

Jak duży jest wasz zespół?
Jakie formy rozliczenia preferujecie?
W jakich technologiach pracujecie?
Czego potrzebujecie aby dokonać estymacji kosztów produktu?