Zaczynamy

Dedykowany system do obsługi transportu - ułatwia komunikacje na linii kierowca - dyspozytor oraz kontrolowanie zleceń

Celem aplikacji jest usprawnienie pracy firmy transportowej oraz ułatwienie komunikację na linii kierowca-dyspozytor oraz kontrolowanie zleceń. System zapewnia pełną i efektywną kontrolę nad flotą pojazdów, kierowcami i magazynem  oraz dostarcza rzetelnych informacji statystycznych na temat kosztów powstających przy trasach.

 

Opis problemu

Spedycja to branża w której liczy się szybkość podejmowania decyzji oraz efektywność, ale błędy potrafią generować bardzo wysokie koszty. Podejmowane w tej branży decyzje muszą być poparte wiedzą oraz świadomością otoczenia, ale nie mogą być scentralizowane - jest najzwyczajniej za dużo i wymagają zbyt dużej wiedzy aby centralny ośrodek decyzyjny mógł świadomie i efektywnie wybierać, określać koszty i organizować realizację usługi. Dodatkowymi problemami jest kwestia kontroli i zapewnienia jakości. Aby efektywnie zarządzać flotą, konieczna jest wiedza na temat nie tylko dostępności pojazdów, ale również ich stanu technicznego, poziomu załadunku czy statusu kierowców.

Taka ilość informacji nie może być przechowywana w zwykłych arkuszach kalkulacyjnych których wersje w różnych działach mogą być rozbieżne, w których narastająca liczba informacji zaczyna być problemem a nie źródłem Business Intelligence, którym mogła by być. Już na etapie koncepcyjnym dostrzegliśmy jak specyficzna, złożona i pełna niuansów jest branża logistyczna i nie ma tutaj miejsca na zestandaryzowane, nieefektywne i słabo zoptymalizowane pod kątem wydajności rozwiązania.

 


Rozwiązanie

Wiedzieliśmy, że planowane rozwiązanie musi pełnić rolę kontrolną ale również może służyć jako narzędzie pomagające w podejmowaniu lepszych decyzji. Może zarówno zapobiegać błędom jak i wspierać podejmowanie efektywnych kosztowo rozwiązań.

Zaplanowaliśmy i wdrożyliśmy system, który pozwala na kontrolę nad dostępnością i stanem pojazdów oraz kierowców, ale również daje pełną świadomość kosztów związanych z każdym frachtem. Kontrolerzy mogą wydawać i przyjmować pojazdy za pośrednictwem specjalnie przygotowanej aplikacji, a kierowcy zgłaszać koszty bezpośrednio z trasy. Rozwiązanie ponadto pozwala na bezpośrednią komunikację między kierowcami z kadrą zarządzającą, umożliwia śledzenie i kontrolę kosztów. W przeciwieństwie do zestandaryzowanych systemów typu Logistics management, system jest zoptymalizowany pod konkretne warunki Time-critical transport co pozwala na uzyskanie pełnych informacji o finansowej efektywności usługi w minimalnym czasie.

Rezultat

Stworzyliśmy system do obsługi transportu - który pozwala na kontrolę nad dostępnością i stanem pojazdów oraz kierowców, ale również daje pełną świadomość kosztów związanych z każdym frachtem.

5s

czas potrzebny do uzyskania informacji o kosztach wszystkich frachtów w trasie

3

Integracje z zewnętrznymi api automatyzującymi proces zamówień, tankowań i zleceń

1.53ms

średni czas odpowiedzi skryptów i serwera przy dowolnej czynności w panelu zarządzania

 

Gotowe rozwiązania dla branż spedycyjnych w większości są dość archaiczne i niedostosowane do obecnych warunków rynkowych dlatego zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy narzędzie pozbawione tych wad. Wiedzieliśmy, że w przypadku spedycji czas jest kluczowy - zależy od niego nie tylko jakość usługi ale również jej cena i związane z jej realizacją koszty. System musiał być szybki, zoptymalizowany pod kątem struktury i specyfiki branży i umożliwiać skrócenie czasu realizacji każdej czynności wykonywanej przez pracowników.

POPRZEDNI PROJEKT
System do obsługi zgłoszeń serwisowych
NASTĘPNY PROJEKT
Aplikacja prezentacyjno - sprzedażowa